Ceniony rzecznik patentowy

Rejestracja znaków towarowych

Kancelaria patentowa prowadzona przez rzecznika Tomaszewskiego w Warszawie jest miejscem, które zapewnia wsparcie osobom chcącym dochodzić swoich racji w kwestii własności intelektualnej. Ten specjalista kończył uczelnie wyższe w stolicy, gdzie również odbywał aplikację rzecznikowską. Krótko po jej ukończeniu założył on kancelarię, która jest obecnie jedną z najpopularniejszych w kraju. Jej usługi uwzględniają zadania, takie jak rejestracja znaków towarowych i wynalazków czy wystąpienia w imieniu klientów przed sądami i urzędami.

Rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaków towarowych jest procesem, który ma na celu zabezpieczenie interesów klienta przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Polega ona na zgłoszeniu do weryfikacji własności intelektualnej w formie graficznej, słownej, przestrzennej czy dźwiękowej, która pozwala odróżnić wybrane produkty czy przedsiębiorstwa od innych o takiej samej lub podobnej specyfikacji. Klient będzie musiał zgromadzić wiele dokumentów, natomiast ich opracowaniem zajmie się rzecznik Tomaszewski, który zadba o to, by wniosek został profesjonalnie sporządzony.


Kancelaria Patentowa Bartłomiej Tomaszewski
Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/12 03-984 Warszawa
woj. mazowieckie
608 485 437
GPS 52.740843,19.134379

Edinburgher © 2017